Başarmak doğru yerde başlamaktır..
  • Telefon
  • +90 342 322 30 99
  • GSM
  • +90 507 217 08 31
  • E-Posta
  • info@iqmoment.com

Eğitimlerimiz

Öğrenci Takip ve Gelişim Sistemi

Öğrenci Takip ve Gelişim Sistemimizin bazı özellikleri aşağıdadır

Sorum Var Modülü Nedir ?

Kurum, öğrencinin, bir günde bir öğretmene kaç kez soru gönderebileceğini ve bir gönderiminde kaç soru gönderebileceğini belirleyebilir. Öğrenci, yalnızca dersine giren öğretmenlere soru gönderebilir. Öğrenci çözemediği soruların fotoğraflarını çekerek ilgili öğretmene gönderebilir. Öğretmen, kendisine yeni bir soru geldiğini bildirim iletisi ile öğrenir. Öğretmen soruların cevaplarını fotoğraf olarak yükleyebilir, yazı ile cevaplayabilir veya ses kaydı yaparak cevaplayabilir. İdare tarafından, tüm gönderilen soru ve cevaplar tek bir ekrandan takip edilebilir.
İletişim

Devamsızlık Takip Modülü Nedir?

Günün ilk dersi için gelmeyen öğrenci bilgilendirmesi otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir. Tek ekrandan, gün içerisinde yoklama alınacak sınıflarda yoklamayı alan ve almayan öğretmenler kontrol edilebilir. Ders öncesinde öğrencilere İdari İzin tanımlaması yapılabilir. Öğrenci ve öğretmenin yoklama istatistikleri raporlanabilir. Bugün gelmeyen öğrenciler tek ekrandan takip edilebilir. Öğrencinin günlük devamsızlık raporu kurumun belirlediği bir saatte otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir. Gün içerisinde yoklama almayı unutan öğretmenlere uyarı mesajları otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir.
İletişim

Ödev Takip Modülü Nedir?

Bir/birkaç öğrenciye, bir/birkaç sınıfa aynı ödev aynı anda ödev verilebilir. Ödev verirken beraberinde görsel materyal gönderilebilir. Verilen ödevlerin kontrol bilgileri sisteme işlenebilir. Kurumun kendi oluşturduğu soru havuzundan, Online ödevler hazırlanıp öğrencilerin kendi Eyotek sayfalarından çözmeleri sağlanabilir. Öğrenci ödev performans raporları, öğretmen ödev performans raporları alınabilir. Proje ödevleri sistem üzerinden öğrencilere tercih ettirilebilir. Öğrencilerin aldığı proje ödevlerinin konusunu görmesi sağlanabilir. Öğrenciye günlük verilen ödevler kurumun belirlediği bir saatte otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir. Öğrencinin günlük kontrol edilen ödev raporları kurumun belirlediği bir saatte otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir.
İletişim

Rehberlik Modülü Nedir?

Sistemde daha önce tanımlanmış rehberlik anketleri kullanılır. Kurumlar rehberlik anketlerini ister online olarak ister optik form yardımıyla uygulayabilirler. Kurumların anketi uygulamak için tek yapması gereken şey, hedef öğrenci grubunu katılımcı olarak eklemektir. Ankete katılan öğrencilerin cevapları, puanları ve yorumları tek bir ekrandan takip edilebilir. Anket sonuçlarının katılımcılar tarafından görüntülenmesi sağlanabilir.
İletişim

Hedef Soru Takip Modülü Nedir?

Rehber veya danışman öğretmenler öğrencilere haftalık soru hedefleri tanımlayabilirler. Haftalık soru hedefleri gün ve ders detayında tanımlanabilir. Öğrenciler derslerden çözdükleri soru sayılarını kendilerine hedef soru tanımlanmışsa da veya tanımlanmamışsa da sisteme işleyebilirler. Öğrenciler kendi sayfalarında günlük, haftalık veya aylık olarak ders bazında veya toplamda kaç soru çözdüklerini, hedefleri girilmişse bu hedefe göre tamamlama yüzdelerini kontrol edebilirler. Öğretmenler, öğrencilerin çözdükleri soru sayılarını takip edebilir, günlük, haftalık veya aylık olarak toplamlarına ve hedef tamamlama yüzdelerine ulaşabilirler.
İletişim

Ölçme Değerlendirme Modülü

Öğrencilere uygulanan deneme sınavları, konu tarama testleri, çalışma sayfaları ve yaprak testler sonucunda öğrencilerin gelişimleri takip edilerek eksik konuları tespit edilmesi ve eksik konuların geliştirilmesi için kullanılan sistemdir.
İletişim
Kurumsal Tanıtım

Kurum Tanıtımı

FOTO GALERİ

Fotoğraflar